Mascotes

Dilluns, 03 Juny 2013 08:47

Què són la Leishmaniosi i les ETG?

joomplu:637

La Leishmaniosi i les ETG són malalties parasitàries greus que pateixen les nostres mascotes i que són transmeses per insectes com els flebotoms i les paparres.

joomplu:588

"Dediquem molts recursos al pacient perquè estigui ben atès 24 hores els 365 dies l’any” Sr. Pere Guitart - Director General